רשימת משאלות מתנה
עגלה (ריק) 0
עגלת הקניות שלך ריקה
תפריט
נצלו את המבצע המיוחד שלנו!
 ימים  jour  :  :
60% מכירות על המוצרים שלנו!

תנאים כלליים למכירה

כְּלָלִיוּת

הזמנת המוצרים המוצגת באתר Diamant-Anvers.com, בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com כפופה להסכמה על ידי הקונה, ומהווה הסכמה בלתי מסויגת על ידי האחרון, לכל התנאים הכלליים של מכירה המפורטת להלן. תנאי מכירה כלליים אלה מחייבים את הרוכש ללא התחשבות בסעיפים מיוחדים שהוסיפו על ידו - למעט בהסכמה מפורשת של המוכר - וללא קשר למסמכי הפרסום שהונפקו על ידי חברת DIRECTGLOBE GROUPE.

קבלת הקונה מעידה בחתימתו בטופס ההזמנה וכן בתשלום הזמנתו בהמחאה בדואר, בהוראת כספים או בכרטיס אשראי.

גישה כפולה זו שווה ערך לכך שהקונה יכיר בכך שלקח ידע מלא וכי הוא מאשר את כל התנאים המצוינים להלן. 

למעט במקרים המוגבלים על ידי תנאי המכירה הכלליים הנוכחיים, טופס ההזמנה חתום על ידי הרוכש, מהווה הזמנה סופית, ואינו ניתן לביטול. 

בתנאים אלו, DIRECTGLOBE GROUPE מזמינה לקוחות שהתחברו לקטלוג המכירה מרחוק האלקטרוני שלה לקרוא בעיון את תנאי המכירה הכלליים שלהלן, לפני המשך ביצוע כל הזמנה בפועל של מוצרים המופיעים בקטלוג זה.

סעיף 1: התנגדות

תנאי המכירה הכלליים הנוכחיים מטרתם לפרט את הזכויות והחובות של הרוכש ביחס למוצרים הנמכרים בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com במסגרת מערכת מכירה מרחוק. 

החוזה שנקבע במקרה של פקודה אפקטיבית במסגרת ובהתאם לתנאים האמורים בתנאי מכירה כלליים אלה, חל על תקנות המכירה מרחוק, כפי שהיא נובעת בפרט מחוק הצרכנות, וכן מהחוק הצרכני. הוראות ספציפיות להלן. 

סעיף 2: זיהוי כותב ההצעה

האחראית על ההצעה היא SARL DIRECTGLOBE GROUPE, חברה בעלת אחריות מוגבלת, הרשומה בפנקס המסחר והחברות של פריז תחת מספר 505309021, האחראית על ארגון והעברה של הקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com.

פרטי הקשר של SARL DIRECTGLOBE GROUPE הם כדלקמן:

- כתובת: SARL DIRECTGLOBE GROUPE - 149 Ave du Maine - 75014 Paris

- טלפון: 08. 00. 90. 46. 03

- פקס: 08. 05. 70. 10. 18

- כתובת דוא"ל: contact@Diamant-Anvers.com

מחברי הצעת המכירה הנשלטת על ידי תנאי מכירה כלליים אלה הם: 

DIRECTGLOBE GROUPE, חברה עם אחריות מוגבלת, הרשומה בפנקס המסחר והחברות של פריז תחת מספר SIRET: 505 309 021 

SARL DIRECTGLOBE GROUPE, בתוקף תפקידה כאחראית על ההצעה, תהיה בן שיחו של הרוכשים (ראה פרטי התקשרות לעיל). 

הערה: לתנאי מימוש זכות המשיכה של 30 יום, ראה סעיף 7. 

סעיף 3: מאפיינים חיוניים של הטובין והשירותים המוצעים 

למוצרים המוצעים בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com ואשר מכירתם מרחוק כפופה לתנאי מכירה כלליים אלה, יש את המאפיינים החיוניים הבאים: 

- המוצרים הנוגעים בדבר: השם, הרכיבים, משקל האבנים, הכמות, הצבע וכן המאפיינים המדויקים לכל אחד מהמוצרים בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com. כל המרכיבים הללו כלולים בהזמנה שביצע הקונה וניתנים כהתראה. בכל מקרה, תמונות המצגת של המוצרים המוצעות בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com אינן חוזיות, ואינן יכולות לחייב את המוכר כלפי הקונה. 

- זמינות הסחורה או השירות: המוצרים המוצגים בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com ועבורם מכירה מרחוק כפופה לתנאי מכירה כלליים אלה, זמינים ללא משוא פנים, הודעת דואר אלקטרוני תשלח אליך יישלח לאישור הזמנה וזמינות המלאי.

- שיטות ועצות לשימוש: אלמנטים אלו מצוינים עבור כל אחד מהמוצרים המוצעים בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com לכל המאוחר עם אספקת המוצר הנוגע בדבר, או בקטלוג האלקטרוני עצמו בהנחה או במצב. השימוש במוצר הנוגע בדבר מהווה מרכיב חיוני בפעולת הרכישה. 

- דרכי אספקה: התנאים וההגבלות סביב אספקת המוצר שהוזמן על ידי הקונה בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com מפורטים בסעיף 9 להלן. 

סעיף 4: מידע על המוצר

אתרי DIRECTGLOBE GROUPE מציגים את המוצרים למכירה עם המאפיינים הדרושים המאפשרים עמידה בסעיף L 111-1 לקוד הצרכנות, המאפשר לקונה הפוטנציאלי לדעת לפני ביצוע ההזמנה הסופית את המאפיינים המהותיים של המוצרים. שהוא רוצה לקנות.

המסמכים הקשורים למוצרים באתרי DIRECTGLOBE GROUPE (תיאורים, גיליונות טכניים, צילומים, שרטוטים, תוכניות, גרפיקה וכו') ניתנים למידע בלבד ואינם מתחייבים ל-DIRECTGLOBE GROUPE לכבד את מציאות המוצר. , וכן אינו יכול להטיל ספק בתוקף של הזמנה או מכירה. בשום מקרה לא ניתן לחייב את DIRECTGLOBE GROUPE לפצות או לבטל הזמנה בעקבות חוסר יכולת להשתמש במוצר שנרכש מסיבה של אי התאמה לרכיב(ים) של המוצר.

המוצרים והמחירים המוצגים באתרי DIRECTGLOBE GROUPE תקפים עד גמר המלאי בלבד ואינם גורמים לפיצוי כלשהו במקרה של קרע או ביטול.

הצעות המכירה הכלולות בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com, כפופות לתנאי מכירה כלליים אלה, תקפות לכל מוצר הכלול בקטלוג זה כל עוד הוא נשאר מקוון וזמין. 

סעיף 5: מחיר

המחיר מצוין עבור כל אחד מהמוצרים המופיעים בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com באירו.

המחיר כולל כל מיסים בתהליך ההזמנה, עלויות המשלוח מצוינות בקטלוג האלקטרוני לכל אחד מהמוצרים המוצעים. 

המחיר המובטח לרוכש הינו זה המופיע בקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com במועד הרכישה, המתממש בקבלת ההצעה על ידי הקונה בתנאים האמורים בסעיף 6 להלן. 

יש לשלם את המחיר במלואו בעת ההזמנה, בכפוף לתנאי המשיכה הנזכרים בסעיף 7 להלן. 

המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המכירה המופיעים בקטלוג האלקטרוני שלו בכל עת.

מחירי המוצרים יכולים להשתנות בכל עת. מחיר המכירה המשמש לרכישת מוצר תואם לזה שנצפה באינטרנט בעת רישום ההזמנה באתר (למעט שגיאות דפוס).

כל עלויות משלוח וביטוח הינן באחריות הלקוח ומחויבות בחשבונית בנוסף למחיר המכירה של המוצרים.

תמיד יודיע ללקוח טרם הרישום הסופית של הזמנתו על עלויות המשלוח הקשורות בהזמנה האמורה, ויתבקש תשלום מהלקוח עבור סכום הרכישה הכולל, לרבות מחירי המוצרים שהוזמנו בתוספת עלויות המשלוח. . לפיכך, אישור הסכם התשלום עבור ההזמנה על ידי הלקוח מרמז כי האחרון מסכים לשלם את עלויות המשלוח הנלוות. עלויות משלוח אינן יכולות אפוא להוות עילה תקפה להטיל ספק בהזמנה לאחר רישומו הסופי.

סעיף 6: קבלת ההצעה

קבלת ההצעה על ידי הקונה מתגבשת על ידי חתימה על תנאי המכירה הכלליים וכן על טופס ההזמנה, כל הפרטים הבאים, שחלקם, המצוינים בהדגשה, יש למלא על ידי הקונה (פרטי בנק אינדיקציה בפרט) . 

שם הקונה 

שם פרטי 

כתובת 

כתובת למשלוח (אם שונה) 

דואר אלקטרוני 

טלפון אופציונלי)

אישור ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה: 

- תיאור המוצר (עם הפניות) 

- כמות שהוזמנה 

- מחיר 

- אמצעי תשלום (כרטיס בנק, המחאה, הוראת כסף) 

- תנאי אספקה 

- אולי שירות לאחר המכירה.

ההזמנה שביצע הקונה מאושרת על ידי המוכר במייל.

סעיף 7: מרוצה או החזר

יהלומים בהזמנה ניתנים להחזרה אלינו תוך 30 ימי עבודה מיום הקבלה, בתנאי שהחותמת לא נפתחה. ניתן להחזיר אלינו תכשיטים קמעונאיים תוך 7 ימי עבודה מיום הקבלה. מאותו יום זכות החזרה בתנאי שהם לא נלבשו.

מימוש זכות המשיכה כפוף למשלוח למוכר, ע"י הקונה, של המוצר שנמסר ותעודת הרכישה וכן פרטי הבנק של הקונה על מנת שהמוכר יוכל להמשיך בהחזר. אם הקונה יבחר להחזר. אלא אם כן צוין במפורש על ידי הקונה, פרטי הבנק להחזר חייבים להיות זהים לאלה המופיעים בטופס ההזמנה התקף על ידי הקונה במהלך הזמנתו הראשונית, בתנאים האמורים בסעיף 6 לעיל. 

יש להחזיר את המוצר שנמסר לכתובת היחידה אשר תצוין לו בפנייה למוכר (08), כתובת זו עשויה להיות שונה בהתאם למוצרים הנוגעים בדבר. 

העלויות הנובעות ממשלוח החזרה זה הינן באחריות הקונה, יצוין כי תנאי השליחה וההחזרה חייבים להיות זהים (בפרט, החזרה בכיסוי מומלץ עם ערך מוצהר או קוליסימו ואחריו ביטוח מכאן ואילך. זה חפצי ערך כמו תכשיטים). 

ברגע שהקונה מימש את זכות המשיכה שלו בתוך המועד, מתחייב המוכר להשיב לו בהקדם האפשרי את כל הסכומים ששולמו, למעט עלויות ההחזרה האמורות לעיל, בכפוף להחזרת המוצר שנמסר. למוכר באריזתו המקורית, לא פגומה ונקייה. בפרט, זכות ביטול זו לעולם לא תוכל לבוא לידי ביטוי אם המוצרים שנמסרו היו נושאים בבירור לשימוש מתמשך או לשינוי.

עם זאת, ניתן להחזיר רק מוצרים המוחזרים במצב מושלם ובאריזתם המקורית (עלויות המשלוח וההחזרה נשארות באחריות הלקוח).

החזרת הפריטים חייבת להיעשות בחבילה מבוטחת לפי ערך החשבונית, במקרה של שליחה ללא ביטוח חברת DIRECTGLOBE GROUPE לא יכולה לשאת באחריות לאובדן או גניבה במהלך המשלוח.המוצרים לא ייקחו בחזרה ולא יוחלפו בהזמנה מיוחדת או לפי מידה

סעיף 8: שיטת תשלום

על הקונה לשלם באמצעות הוראת כסף, המחאה בנקאית, מק"ס או כרטיס אשראי את מלוא התשלום של הזמנתו בעת קבלת הצעת המוכר, בתנאים האמורים בסעיף 6 לעיל, ובכפוף למימוש הזמנתו. זכות ביטול הנזכרת בסעיף 7 לעיל.

כל הרכישות המתבצעות באחד מאתרי DIRECTGLOBE GROUPE ניתנות לתשלום רק בעת ההזמנה. לא ניתן לשלוח מוצר ללקוח אם האחרון לא שילם בעבר 100% ממחיר המכירה כולל המוצר וכן כל עלויות משלוח נלוות.

כדי שלא תיווצר מחלוקת על הסכומים ששילם הלקוח, DIRECTGLOBE GROUPE שולחת תמיד ללקוח אישור על רישום הזמנתו.

DIRECTGLOBE GROUPE שומרת לעצמה את הזכות להשעות כל ניהול הזמנה וכל משלוח במקרה של סירוב אישור תשלום בכרטיס בנק או תשלום אחר מגופים מוסמכים רשמית או במקרה של אי תשלום ו/או הונאה ולהעמיד לדין את המחבר (s) של האחרונים.

חברת DIRECTGLOBE GROUPE שומרת לעצמה את הזכות בפרט לסרב לביצוע משלוח או לכבד הזמנה מלקוח שלא שילם הזמנה קודמת באופן מלא או חלקי או שעמו מתנהל מחלוקת תשלום.

כל איחור בתשלום הנובע מדחיית התשלום הראשוני בכרטיס בנקאי או מגורם אחר יגרום להגדלת הסכומים המגיעים עם החלת קנסות איחור בגובה התעריף הבנקאי הבסיסי המוגדל ב-4 נקודות ויחול מיום המסירה. של המוצרים והחלת סעיף קנס.

DIRECTGLOBE GROUPE שומרת לעצמה את הזכות להמשיך בכל הניסיונות להשתמש באמצעי תשלום הונאה ו/או ליישב סכסוכי תשלום במרמה או ניסיון תשלום הונאה בדרכי נועם על ידי תשלום ללקוח בסכום של, בתוספת עמלות ניהול אפשריות.

סעיף 9: שיטת משלוח

מוצרים שנרכשו באחד מאתרי DIRECTGLOBE GROUPE ניתנים למסירה ליבשת צרפת (עבור יעדים אחרים, אנא צור קשר עם השירותים שלנו).

האספקה ​​מתבצעת לכתובת שצוינה על ידי הלקוח בחשבון הלקוח שלו. זה יבוצע על ידי לה פוסט או על ידי מוביל וביוזמה בלעדית של המוכר. היא יכולה להתערב רק לאחר שההזמנה אומתה על ידי הלקוח והתשלום יתבצע במלואו. מוקדי התשלום הבנקאיים הנוגעים בדבר ימסרו אפוא את הסכם התשלום שלהם מראש. במקרה של סירוב המוקדים האמורים, ההזמנה תבוטל אוטומטית.

במידה והלקוח נעדר במהלך המשלוח, יישאר בתיבת המכתבים שלו כרטיס ביקור המזמין אותו לאסוף את חבילתו בסניף הדואר או אצל המוביל.

המשלוח ייחשב כבוצע מיום הצגת הסחורה הראשונה לכתובת המשלוח שציינה הלקוח בעת ההזמנה. אספקת הסחורה תתבצע כנגד חתימה של הלקוח המקבל על תלוש משלוח.

על הלקוח מוטלת החובה לבדוק את תקינות הסחורה שנמסרה במועד האספקה, בטרם החתימה על תלוש המשלוח.

כל חריגה הנוגעת למשלוח (נזק, מוצר חסר בתעודת המשלוח, חבילה פגומה, מוצרים שבורים וכדומה) יש לציין בתעודת המשלוח בצורת "עתודות בכתב יד", בליווי חתימת הלקוח. יחד עם זאת, על הלקוח לאשר חריגה זו באמצעות שליחת המוביל תוך שני (2) ימי עבודה ממועד האספקה ​​מכתב רשום עם אישור קבלה המפרט את התלונות האמורות.

על הלקוח לשלוח עותק ממכתב זה בפקס או במכתב פשוט לחברת DIRECTGLOBE GROUPE.

פרטי ההתקשרות של המוביל יופיעו בתלוש המשלוח

סעיף 10: זמני אספקה

אם הפריט שהוזמן זמין במלאי, זמן האספקה ​​הוא 8 עד 10 ימי עבודה.

במקרה של מחסור במלאי, זמני חידוש המלאי עשויים להיות שבועיים עד שלושה.

זמני האספקה ​​יתחילו רק ממועד התשלום ו/או אישור התשלום עבור ההזמנה.

במקרה של כוח עליון או אירועים חריגים (אסון טבע, מגיפה, שביתות, נעילה וכדומה) העיכוב או איסור אספקת הסחורה, החברה DIRECTGLOBE GROUPE משוחררת מכל אחריות.

בכל המקרים, אספקה ​​בתוך המועדים יכולה להתבצע רק אם הלקוח מעודכן בהתחייבויותיו כלפי חברת DIRECTGLOBE GROUPE.

במקרה של חוסר זמינות מצד חברת DIRECTGLOBE GROUPE לספק במועדים המצוינים, יוצע ללקוח מוצר חלופי במחיר שווה ערך לרכישתו או להחזר על רכישתו.

סעיף 11: תלונות

על הלקוח להתגבש מול חברת DIRECTGLOBE GROUPE באותו יום המשלוח או לכל המאוחר ביום הפתיחה הראשון שלאחר המסירה. כל תלונה על טעות מסירה ו/או אי התאמה של מוצרים בעין או באיכות לעומת האינדיקציות המופיעות בתעודת המשלוח. כל תלונה שתוגש לאחר מועד זה תידחה. גיבוש תלונה זו מול חברת DIRECTGLOBE GROUPE ייעשה במכתב רשום. כל תלונה שלא תוגש בהתאם לכללים שהוגדרו לעיל ובמגבלות הזמנים לא יכולה להילקח בחשבון והיא תשחרר את החברה DIRECTGLOBE GROUPE מכל אחריות כלפי הלקוח.

סעיף 12: ערבויות ושירות לאחר מכירה

מבלי לפגוע בערבות המשפטית נגד פגמים נסתרים הנזכרים בסעיף 1641 לחוק האזרחי, הרוכש נהנה מערבות מסחרית - אשר משך הזמן שלה מצוין בכרטיס הערבות שנמסר במקביל למוצר. הזמנה - מהמסירה כנגד פגמים כלשהם שהמוצר המסופק עשוי להציג, ובלבד שהערבות החוזית הזו מוזכרת בקטלוג האלקטרוני של Diamant-Anvers.com עבור המוצר הנוגע בדבר. 

יישום זה כפוף לעמידה על ידי הקונה בהחזרה למוכר של תעודת האחריות המולאה כדין, ושימוש במוצר בתנאי שימוש רגילים, המפורטים במוצר או בגליון הנלווה למסירתו. הוראות שימוש והמלצות לשימוש. 

כמו כן, היא כפופה למשלוח על ידי הקונה, על חשבונו, של המוצר הנמסר הנהנה בערבות חוזית, לכתובת שתימסר לו בפנייה לשירות הצרכנים של המוכר (08 09) , בצירוף מקור החשבונית ותעודת הרכישה, אשר הקונה ישמור עותק מהם. תנאי השליחה וההחזרה חייבים להיות זהים (במיוחד, החזרה בכיסוי מומלצת עם ערך מוצהר או קוליסימו ולאחריה ביטוח מכאן ואילך אם מדובר בחפצי ערך כגון תכשיטים) 

במקרה שהערבות החוזית נועדה לחול, מתחייב המוכר, על חשבונו ועל פי בחירת הקונה כאשר הדבר אפשרי, בין לשחזר את המוצר שנמסר או להחליפו אם תיקון זה אינו אפשרי באופן סביר. או סוף סוף צריך להחזיר את זה. 

אם הקונה בוחר בהחלפה, הדבר יכול להתייחס רק למוצר זהה למהדרין לזה שהוזמן תחילה על ידי הקונה, אלא אם המוצר הנוגע בדבר אינו זמין עוד במועד יישום הערבות החוזית, בין באופן זמני ובין בשל היעלמות המוצר מהקטלוג האלקטרוני של אתר Diamant-Anvers.com. במקרה זה, מוצר דומה לזה שנמסר בתחילה נשלח לקונה בהקדם האפשרי.

סעיף 13: שמירת בעלות ואחריות

חברת DIRECTGLOBE GROUPE שומרת בעלות על הסחורה עד לתשלום מלא על ידי הלקוח. העברת הבעלות על המוצרים ללקוח מתבצעת במועד תשלום מלא של המחיר. עם זאת, במהלך התקופה מהמסירה ועד להעברת הבעלות, הסיכונים של אובדן, גניבה או הרס הם באחריות הלקוח.

אי עמידתו של הלקוח בהתחייבויות התשלום שלו, מכל סיבה שהיא, הקנתה לחברת DIRECTGLOBE GROUPE את הזכות לדרוש את החזרת הסחורה שנמסרה לאלתר על חשבון הלקוח, בסיכון ובסכנה (כל פריט שחזור אפשרי יחויב מהלקוח).

סעיף 14: מידע אישי

בהעדר התנגדות מפורשת מצדו, נותן הקונה את הסכמתו לשימוש בנתונים אישיים שנאספו על פי תנאי הזמנתו, במסגרת תיק הלקוחות של המוכר, וכן להפצת נתונים אלו לצדדים שלישיים, ובלבד ש. קישור חוזי מאחד את המוכר או DIRECTGLOBE GROUPE עם צדדים שלישיים אלה. 

בהתאם לחוק מס' 78-17 מיום 6 בינואר 1978 המתייחס לעיבוד נתונים, קבצים וחירויות, לקונה יש בכל עת זכות גישה ותיקון. במקרה זה, עליו לשלוח את בקשתו ל-SARL DIRECTGLOBE GROUPE - Internet Service Consommateurs 149 Ave du Maine Paris 75014. 

באשר למידע שנמסר לתשלום בכרטיס אשראי, המוכר ערב לקונה כי הם אינם נשמרים אצלו או על ידי צדדים שלישיים לאחר תשלום הזמנתו על ידי הקונה, למעט סכום זה. 

סעיף 15: חוק ישים

חוזה זה כפוף לחוק הצרפתי, ובפרט לסעיפים L. 121-16 עד L. 121-20 של קוד הצרכנות. 

סעיף 16: יישוב סכסוכים

במקרה של מחלוקת, הקונה יפנה תחילה למוכר על מנת להסכים על פתרון ידידותי. 

אין לפרש את העובדה שהמוכר אינו מפעיל הפרה של כל אחת מההתחייבויות המוטלות על הקונה, כפופות לתנאי המכירה הכלליים המוצגים, כוויתור לעתיד. על ההתחייבות הנדונה, או הזכות עבור הקונה יפעיל לאחר מכן כישלון זה

close

Liste de souhaits