td {גבול: אף אחד לא חשוב; ריפוד: 0 פיקסלים! חשוב;}

כיצד אוכל לדעת את גודל האצבע שלי?
שיטת 1ère:
כיצד להמשיך הדפס את טבלת המידות במדפסת שלך בדוק כי מחוון 10 ס"מ מודד 10 ס"מ על דף הנייר שלך.
הניחו טבעת שנראית לכם טובה (טבעת נישואין, למשל) על דף הנייר.
כאשר הקוטר הפנימי של הטבעת תואם בדיוק לקוטר הפנימי של טבעת על דף הנייר, מצאת את גודל האצבע שלך.
יש לך גם אפשרות למדוד עם קליפר את הקוטר הפנימי של טבעת שמתאימה לך היטב. לפי שקילות אתה יודע מיד מה גודל האצבע שלך.